Välkommen till Johannebergs Equmeniakyrka

Välkommen till den lilla kyrkan mitt i stadsdelen Johanneberg i Göteborg. Vi vill att vår kyrka är en mötesplats, människor emellan och mellan Gud och människor.

Equmeniakyrkan nationellt