Välkommen till Johannebergs Equmeniakyrka

Välkommen till den lilla kyrkan mitt i stadsdelen Johanneberg i Göteborg. Vi önskar att vår kyrka är en mötesplats, människor emellan och mellan Gud och människor.

Angående Coronaviruset

I november 2020 kom folkhälsomyndigheten med nya skärpta råd om att avstå offentliga samlingar och endast göra nödvändiga besök i till exempel livsmedelsbutiker, apotek och så vidare. Läs mer på Equmeniakyrkan centralt (klicka här).

Johannebergs Equmeniakyrka har därför bestämt att endast sända gudstjänsterna framöver online. De flesta andra aktiviteter ställs också in. Kvar är aktiviteter som sker i liten grupp till exempel utomhus, som gång på gång.