Hela dagen

Digital kyrkokonferens

läs mer här på Equmeniakyrkans hemsida hur årets digitala kyrkokonferens går till.