Gudstjänst med nattvard & söndagskola

Välkommen till gudstjänst i Johannebergs Equmeniakyrka. I Gudstjänsten predikar Carin Folkesson och gudstjänstledare är Ann-Marie Skarrie. Vi får lyssna till musik från Anders Boson & Simon Jonsson.Till de gemensamma sångerna kompar Per Björkman. Söndagskolan hänger med de vuxna en liten stund i gudstjänsten. Sedan går vi till vårt eget krypin...