Gudstjänst

Välkommen till gudstjänst i Johannebergs Equmeniakyrka! I Gudstjänsten medverkar  pastor Carin Folkesson och gudstjänstledare är Lotta Carlsson. Anna Bylund kommer att sjunga för oss och spelar även till de gemensamma sångerna. För att kunna hålla lämpligt avstånd mellan deltagare/sällskap i kyrkorummet, har vi satt antalet närvarande gudstjänstbesökare till ungefär 30-35...

Onsdagsgruppen

Onsdagsgruppen är för dig som är dagledig. Vi möts en gång per månad kl 11-13. Under träffen har vi andakt, något typ av program och servering. Nedan ser du höstens alla fyra tillfällen: 22 september Höstupptakt. Carin Folkesson med flera. 20 oktober Gäst: Cissi Glittvik, pastor inom kyrka-samhälle. 17 november Gäst: Lisa...

Församlingsdag

Det blir en heldag för alla åldrar med olika aktiviteter. Vi tar oss till Björkö Equmeniakyrka och har där olika aktiviteter under hela dagen. Möjlighet finns till samåkning. Det blir Pilgrimsvandring, 5-kamp, samtal kring pandemieffekter, gemensam middag, säkert också en och annan rolig lek. Välkommen med på en angelägen...

Gudstjänst med nattvard & söndagskola

Välkommen till gudstjänst i Johannebergs Equmeniakyrka. I Gudstjänsten predikar Carin Folkesson och gudstjänstledare är Ann-Marie Skarrie. Vi får lyssna till musik från Anders Boson & Simon Jonsson.Till de gemensamma sångerna kompar Per Björkman. Söndagskolan hänger med de vuxna en liten stund i gudstjänsten. Sedan går vi till vårt eget krypin...

Johannebergs Equmeniakyrka

Gudstjänst

Välkommen till gudstjänst i Johannebergs Equmeniakyrka. I söndagens gudstjänst predikar Nina Holgersson och gudstjänstledare är Bettina Sörstedt. Musik framförs av Kasper Skarrie och till de gemensamma sångerna kompar Staffan Skarrie Efter gudstjänsten inbjuds du till kyrkfika till ett självkostnadspris.

Bokcirkel – Jag tror för att förstå

Välkommen med i höstens Bokcirkel! Vi kommer att läsa boken ”Jag tror för att förstå – en essä om att finna och bli funnen” av läkaren och författaren Pekka Mellergård. Så här skriver några recensenter: ”Det här är en bok som vidgar mitt tänkande kring den kristna tron. Som utmanar föreställningarna...

Johannebergs Equmeniakyrka

Gudstjänst

Välkommen till gudstjänst i Johannebergs Equmeniakyrka. I Gudstjänsten predikar Carin Folkesson och gudstjänstledare är Birgitta Rynäs. Vi får lyssna till musik från Karin Lindahl mfl. Till de gemensamma sångerna kompar Eva Kaså. Insamling till Equmenia Efter gudstjänsten inbjuds du till kyrkfika till ett självkostnadspris.