Vår historia

Församlingen i Johannebergs bildades tidigt 1900-tal, under namnet ”Missionsföreningen i Burås”. Men redan i slutet av 18oo-talet fanns en söndagsskola, där det år 1904 kom att bildas en bibelklass för flickor. Verksam var då en av bygdens bibelkvinnor, Fredrika Jakobsson, som kom att bli en av förgrundsgestalterna i den missionsförening som grundades i Burås 1908. Barn- och ungdomsarbetet växer rikt, liksom musiklivet och 1920 ansluter sig föreningen till Svenska missionsförbundet.

Burås missionskyrka

1921 köptes den lokal som ännu idag är församlingens kyrka. Den byggdes om till ett missionshus och har under åren gjorts om, renoverats och byggts ut till att se ut som den gör i dag. 1934 görs två namnbyten: Missionsföreningen i Burås blir Burås missionsförening och Missionshuset får namnet Burås missionskyrka.

Johannebergs missionskyrka

1959 ändrades namnen igen till Johannebergs missionsförsamling samt Johannebergs missionskyrka som behölls i över femtio år.

Johannebergs Equmeniakyrka

Efter att Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan i Sverige gått tillsammans och skapat en ny kyrka, Equmeniakyrkan, bytte Johannebergs missionskyrka namn under våren 2014 till Johannebergs Equmeniakyrka.

Lokaler och verksamheter har förändrats med åren och fortsätter förändras utifrån vår tid och de behov och resurser som finns. Gudstjänsten har alltid varit församlingens centrala mötesplats.