Vi söker pastor och föreståndare

Johannebergs Equmeniakyrka – den lilla kyrkan i stadsdelen Johanneberg mitt i Göteborg – vill vara en mötesplats, människor emellan och mellan Gud och människa. Församlingen har ca 190 medlemmar. Vi vill vara en varm gemenskap som välkomnar mångfald och där olika livserfarenheter bejakas och berikar.

Församlingen värnar om en tradition av sökande, samhällsengagemang och nyfikenhet i bibelläsandet.
Gudstjänsten är central och många medverkar med musik, gudstjänstledning och predikan. Samtalsgrupper om kristen tro och livsfrågor, där utrymme ges för tro och tvivel, sökande och
upptäckande, är viktiga för oss.

Vi inbjuder också till temakvällar, dagledigaktiviteter, internationella utblickar, bokcirklar, matlag, babyrytmik och projektkör. Församlingen är också en del av nätverket Grön Kyrka. Equmenia bedriver scoutverksamhet och söndagsskola med många barn. Många av medlemmarna är engagerade i våra olika råd som ansvarar för olika delar av församlingens verksamhet och skötseln av våra fastigheter.

Vi söker dig som…

– Känner att ovanstående är ett sammanhang som du vill vara en del av.

-Utifrån en lyhördhet för andras erfarenheter vill vara med oss i ett utforskande av Bibelns berättelser, i ett utvecklande av gudstjänsterna och i nya möten med människor.

– Gärna både välsignar barn och döper barn och vuxna.
– Är positiv till barnmedlemskap.
– Med glädje viger såväl samkönade som olikkönade par.

– Kan arbeta självständigt, men som också har lätt att jobba ihop med församlingens olika råd och ansvarspersoner.

-Kanske brinner för något speciellt område och gärna vill utveckla det i samarbete med styrelsen och församlingen.

Tjänsten är 100% tillsvidareanställning med möjlighet till lägre tjänstgöringsgrad om du så önskar.

Tillträde 1 september 2024 eller enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev
till ordf@johannebergsequmeniakyrka.se
Ansökningar behandlas löpande.

Har du frågor?
Kontakta ordförande Kerstin Twedmark
ordf@johannebergsequmeniakyrka.se
Tel: 070-855 48 87