Kontakt

Förrättningar & medlemskap

Vi erbjuder förrättningar av olika slag; barnvälsignelse, dop, begravning och vigsel (oavsett sexuell läggning). Vid frågor kring förrättningar eller medlemskap är du välkommen att kontakta vår pastor Carin.

Behöver du prata med någon?

Vi behöver alla någon att dela det innersta med. Johannebergs Equmeniakyrka erbjuder enskilt samtal i tros- och livsfrågor. Pastorer har erfarenhet av att lyssna och samråda. Den absoluta tystnadsplikten är en självklarhet. Välkommen att boka tid för samtal hos pastor Carin Folkesson i allt som rör personlig rådgivning, själavård och bikt.

Adress & telefon till kyrkan

Johannebergs Equmeniakyrka
Pilbågsgatan 17
412 59 Göteborg

Kontaktuppgifter

Pastor: Carin Folkesson
tel. 0708-36 37 30
pastor@johannebergsequmeniakyrka.se

Vice församlingsföreståndare: Staffan Skarrie
skarrie@telia.com

Församlingens ordförande: Kerstin Twedmark
ordf@johannebergsequmeniakyrka.se

Kassör: Per-Åke Torstensson
kassor@johannebergsequmeniakyrka.se

Equmenias ordförande: Rebecca Martinius
equmenia_ordf@johannebergsequmeniakyrka.se

Församlingens konton
Plusgiro: 42 09 56-5
Bankgiro: 653-4267
Swish: 123 589 73 50

Equmenia Johanneberg
Bankgiro: 151-0858
Swish: 123 147 04 26

Vaktmästare & Lokalbokning

För lokalbokning maila lokalbokning@johannebergsequmeniakyrka.se
Du kan se mer information om kyrkans lokaler här.

  • Setareh Shahbazian Wahnström 0737-85 97 06
  • Anton Wahnström 0703-19 84 02
  • Jennica Zackrisson 0720-46 20 33
  • Armando Davila Macedo 0735-43 06 08

Hitta hit

Många vägar leder hit:

  • Från Korsvägen följer du Eklandagatan upp på höjden.
  • Från centrum följer du Gibraltargatan längs med Chalmers.
  • Från Guldheden tar man sig ner för Gibraltargatan förbi Fysiken
  • Från Mölndal följer man Fridkullagatan.

Där Eklandagatan, Gibraltargatan och Fridkullagatan möts är man vid busshållplatsen Pilbågsgatan. Eftersom kyrkan är en låg byggnad, ser man den inte från Fridkullagatan, men vid Synsam finns skyltar som pekar upp mot Johannebergs Equmeniakyrka. Vår ljusgrå kyrka ligger som andra huset på vänster sida om man kommer från busshållplatsen.

Kollektivt tar du dig till busshållplatsen Pilbågsgatan men busslinje 60 & 63. Du kan även ta buss 61 till den nära hållplatsen Bergsprängaregatan. Parkeringsplatser med avgift finns fåtalet vid kyrkan.

Kyrkans har en ingång med ramp vid sidan av trappentrén och handikapptoalett med skötbord. I fikasalen finns barnstolar och mikro för den som behöver värma något.