Programbladet

Programbladen kommer oftast ut tre gånger per år. Kring Palmsöndagen (inför påsk), Slutet av augusti (start av ny termin) och i samband med första advent. På grund av GDPR har vi endast de senaste programbladen tillgängliga här.

2020

Då flertalet aktiviteter ställts in görs inget nytt programblad till december 2020. Se kalendern på hemsidan för online-gudstjänster.

2019