Vår ekonomi

”Tillsammans har vi ansvar för
Johannebergs Equmeniakyrka!”

Johannebergs Equmeniakyrkas verksamhet bygger på ett gemensamt ansvar för ekonomin genom givande. Gåvorna bekostar församlingens verksamhet, täcker pastorns lön och underhållet av kyrkan. Det finns flera möjligheter för ett regelbundet offrande.

Olika sätt att bidra

Kollekt tas upp under gudstjänsten eller ges via Swish och går till arbetet i församlingen eller internationella stödorganisationer.

Kyrkoavgiften kan överlåtas till Equmeniakyrkan.  För mer information om hur du gör, se foldern, en liten skrift om givande, längst ned på sidan eller besök equmeniakyrkan.se där du kan ladda ner blanketter för överlåtande. Kyrkoavgiften kallades förr kyrkoskatten och går till Svenska kyrkan.

Autogiro där du via din bank kan du få hjälp att ordna en stående överföring varje månad till Johannebergs equmeniakyrka. Har du internetbank kan du ordna med detta själv. Överföringen skall i första hand göras till församlingens bankgiro 653-4267 eller till plusgiro 420956-5.

Församlingens Plusgiro 42 09 56-5
Församlingens Bankgiro 653-4267
Församlingsnummer 4231
Församlingens Swish-nr 123 589 73 50

Vid frågor kontakta

Kassör Hans Bryntesson e-mail: kassor@johannebergsequmeniakyrka.se
OrdförandeChrister Welander e-mail: ordf@johannebergsequmeniakyrka.se