Samverkan

Johannebergs Equmeniakyrka är en del av Equmeniakyrkan som bildats av Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan i Sverige. Diakonia är vår biståndsorganisation. Equmenia är vår nationella barn och ungdomsorganisation. Johannebergs Equmeniakyrka är en av huvudmännen för Räddningsmissionen i Göteborg. Här kan du läsa mer om vilka vi samverkar med och hur vårt arbete ser ut.

Equmeniakyrkan

Svenska Missionskyrkan, Svenska baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige har blivit en kyrka. Vi heter nu tillsammans Equmeniakyrkan.

Vill du hålla dig uppdaterad om det allra senaste, besök gärna vår gemensamma hemsida www.equmeniakyrkan.se.

equmenia

Equmenia är Equmeniakyrkans nationella barn och ungdomsorganisation som arbetar för att unga ska kunna träffas och ha roligt tillsammans. Som till exempel scoutrörelsen som även finns i vår kyrka. Vi har en egen Equmeniastyrelse som ser över barn och ungdomsverksamheten i kyrkan.

Diakonia

Diakonia är vår samfunds biståndsorganisation. De beskriver sig själva som:
”Vi arbetar för att alla människor ska få leva under värdiga förhållanden i en rättvis och hållbar värld, befriad från fattigdom. Var med och hjälp oss att förändra orättvisa politiska, sociala och ekonomiska strukturer som hindrar människor från att leva ett värdigt liv.”

Bilda

Vi gör alla våra kurser, studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med studieförbundet Bilda. Mer information om Bilda hittar du på deras hemsida.

Räddningsmissionen

Johannebergs equmeniakyrka är en av huvudmännen för Räddningsmissionen i Göteborg. Räddningsmissionen arbetar med socialt arbete på kristen grund, efter sin vision att varjemänniska har rätt till ett värdigt liv. Läs mer om deras arbete på deras hemsida.

Fairtrade

Hösten 2015 blev vi en kyrka för Fairtrade! Det vill säga vi arbetar för att sprida kunskap om Fairtrade och vi uppmuntrar varandra att använda så mycket Fairtrade-varor som möjligt i kyrkan, till exempel till ingredienser i kyrkfikat. Läs mer om Fairtrade-diplomeringen på kyrkaforfairtrade.org

Ekumenik

Som kyrka samarbetar vi med andra kyrkor och organisationer, både i Göteborg och nationellt.

Sjukhuskyrkan: I Göteborg finns sjukhuskyrkan både på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Östra sjukhuset.

Kyrkan i Högskolorna: På Universitetet och Chalmers i Göteborg finns de så kallade studentprästerna och pastorn, som har till uppgift att finnas till för de studerande och personalen.

Göteborgs kristna sammarbetsråd: jobbar för att främja samarbetet mellan de olika kyrkorna och samfunden i Göteborg.

Sveriges kristna råd: (SKR) är ett nätverk i Sverige som arbetar med att länka samman de olika medlemskyrkorna och erbjuda mötesplater för idéer och stöd för ekumeniskt arbete.