Allmänt om ansvartgrupper

Att få vara med i en ansvarsgrupp eller kommitté, kan vara att få mötas kring ett intresse och samtidigt få ge och dela med sig att sitt engagemang till kyrkans verksamhet.

Medlemmarna i de flesta ansvarsgrupper väljs in via församlingens årsmöte. Exempel på några grupper är gudstjänst och undervisningsrådet (GUR), Internationella gruppen, Diakonala rådet och Höstförsäljningskommittéen. För den som är intresserad av ungdomsarbetet finns equmeniastyrelsen och de barn och ungdomsgrupper som ligger under deras ansvar.

Skulle du vilja engagera dig i en grupp, börja med att ta kontakt med församlingens ordförande för att få kontaktinformation till respektive ansvarig.