Internationella gruppen

I församlingen finns en Internationell grupp som är intresserade av det som händer ute i världen. De hänger med i Equmeniakyrkans globala arbete och en gång om året bjuder de in till en internationell temagudstjänst. Som en del i Equmeniakyrkan stödjer vi framförallt Equmeniakyrkans internationella arbete, samt Diakonia.

Hösten 2015 tog gruppen initiativet till att kyrkan blev Fairtrade-diplomerad.  Läs mer om Kyrka för fairtrade och kriterierna på kyrkaforfairtrade.org