Gudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst tillsammans med oss på söndagar kl 11.00. Gudstjänsten är en central del i kyrkans verksamhet och en samlingspunkt för stora och små. Efter gudstjänsten inbjuder vi till fortsatt gemenskap kring fikaborden.

Vissa söndagar bjuds barnen till Söndagsskola & RUG, aktiviteter i och utanför vår kyrka parallellt med gudstjänsten. Några gånger per teminen är det gudstjänst för barn och vuxna.

Foto på dopfunten i kyrkan. Ovanför dopfunten hänger en duva i taket.
Dopfunt i kyrkan

I Johannebergs Equmeniakyrka arbetar vi aktivt med gudstjänsterna. Här söker vi olika uttryck för kristen tro. Vi önskar att gudstjänsten på något sätt skall vara tillgänglig för och beröra alla människor.

Gudstjänsterna handlar om hur mitt liv och min tro hör ihop, hur tron kan hjälpa mig att leva i min vardag. Gudstjänsten kan vara en kraftkälla, en inspirationskälla och en plats för utmaning och eftertanke. Gudstjänsten är en plats för andlig fördjupning och ett avstamp för att tjäna min medmänniska.

Gudstjänstens form och innehåll varierar, men vi försöker väva samman trådarna i en gudstjänst till en helhetsupplevelse. Genom aktuella teman formas sång, musik, berättelser, predikan, bibeltexter, böner, stillhet, tystnad, nattvard, kollekt, välsignelse, bilder och ljuständning. Olika språk och sinnen är viktigt för oss. Därför är det många personer utöver vår pastor som planerar och formar gudstjänsterna.