Gudstjänstgrupper

Att planera en gudstjänst kan göras tillsammans som en mindre gudstjänstgrupp. Ofta följer vi kyrkoårets föreslagna texter men ibland frångår vi temat och skapar egna.

Några söndagar varje år har vi temagudstjänster som planeras av olika grupper i kyrkan. Några är återkommande som till exempel Gudstjänst och undervisningsrådets (GUR) tre temagudstjänster på våren. Andra gudstjänster kan vara ett tema tagit från en annan text, bild eller kanske en musikgudstjänst.

Är du intresserad och vill vara med i en gudstjänstgrupp, eller har idéer till ett tema, kontakta pastor Carin.