Aktuella samtalsgrupper

Mötet i den lilla gruppen ger oss rum att lära känna varandra och vidga våra vyer. Där får vi lyssna till andras tankar och dela våra egna. I mötet med varandra kan vi utmanas och växa. Välkommen med din anmälan till någon av våra grupper!

Jag tror för att förstå – Bokcirkel ht 2021

Välkommen med i höstens Bokcirkel!

Vi kommer att läsa boken ”Jag tror för att förstå – en essä om att finna och bli funnen” av läkaren och författaren Pekka Mellergård. Anmäl gärna ditt intresse för att vara med alla eller enstaka gånger på en lista i
kyrkan eller via mail till pastor@johannebergsequmeniakyrka.se

 • Tisdag 5 oktober – Svenskarnas religion, Världen enligt vetenskapens ståndpunkt m.m. (Sid 7-62)
 • Torsdag 21 oktober – Har Jesus ens funnits? Varför måste Jesus dö? m.m. (Sid 63-119)
 • Torsdag 4 november – Vill vi ha evigt liv? Gud och Bibeln m.m. (Sid 120-170)
 • Tisdag 16 november – Den högst ofullkomliga kyrkan, Varför kristen? m.m. (Sid 171-237)

Bibelläsningsmetoden Lectio Divina

Lectio Divina är en enkel metod där en förutbestämt bibeltext repeteras flera gånger. Vid varje omgång ställs en ny fråga att fundera över, som hur texten berör oss och talar till oss just nu.

För att samtalet ska fungera bäst är det bra att vara minst tre, men som mest 6-7 personer. En liten grupp ger trygghet i att alla vågar yttra sig samtidigt som för många tar för lång tid.

I Johannebergs Equmeniakyrkan finns en grupp som använder just denna metoden. Vill du starta en egen finns metoden beskriven nedan. Det finns även möjlighet att få tips på bibelord att starat med från Emma Carlsson på e-mail: emma.carlsson.83[]gmail.com.

Så här fungar Lection Divina

 • Det som delas, stannar i gruppen
 • Det är ok att prova tankar och ändra sig
 • Du har rätt att vara tyst (en runda eller alla)
 • Alla talar i ”jag” form
 • Bara den som har ordet pratar. Först vid sista punkten får alla tala fritt och kommentera vad någon annan säger.
 • Gå igenom tidsramar för kvällen och spelregler
 • Börja med en runda där alla får berätta var de är just idag, hur de känner sig (frivilligt)
 • För att begära ordet efter en läsning kan det vara bra att ha en sak att ta tag i. Till exempel en snäcka osv. När någon håller i saken, är alla andra tysta och ingen kommenterar vad personen säger.
 • Tystnad mellan varje läsning 3-4 min

Herre visa mig din väg och gör mig villig att vandra den. Amen

Ledaren läser först ”Lyssna till texten. Låt den landa i dig. Andas. Landa här är jag nu.” Efter det läses bibeltexten. Tystnad i 3-4 minuter.

Ledaren läser först ”Lyssna efter ett ord eller en fras som du fastnar för. Det kan vara positiva ord eller ord som oroar. Notera ordet eller frasen med några ord.” Efter det läses bibeltexten en andra gång. Tystnad i 3-4 minuter. Efter de får de som vill en i taget dela sina tankar utan att någon annan kommenterar/ställer frågor.

Ledaren läser först ”Lyssna in på vilket sätt berättelsen berör ditt liv idag. Notera med några meningar.” Efter det läses bibeltexten en tredje gång. Tystnad i 3-4 minuter. Efter de får de som vill en i taget dela sina tankar utan att någon annan kommenterar/ställer frågor.

Ledaren läser först ”Lyssna in om du hör någon inbjudan att göra något särskilt den närmsta tiden. Notera med några meningar.” Efter det läses bibeltexten en fjärde gång. Tystnad i 3-4 minuter. Efter de får de som vill en i taget dela sina tankar utan att någon annan kommenterar/ställer frågor.

Ordet är fritt och alla i gruppen får chans att återkoppla på vad de andra sagt eller diskutera texten.

Som avslutning kan alla i gruppen tända ett ljus för varandra, även för de som inte kunde vara på plats. Förslagsvis kan välsignelsen läsas tillsammans som avslutningsbön.

Idé till samtalsgrupp eller något du önskar se?

Har du en idé eller önskan om  grupp du vill se starta upp i kyrkan, hör gärna av dig till pastor Carin Folkesson eller kyrkans Gudstjänst och undervisningsråd GUR. Det kan vara samtalsgrupp, Bokcirkel, Gudstjänstgrupp, Studiegrupp kring Frälsarkransen med mera. Du är också givetvis välkommen att själv starta upp en egen samtalsgrupp eller aktivitet.