Vår verksamhet & vision

En av våra centrala mötesplatser är söndagens gudstjänst. Här söker vi olika uttryck för kristen tro. Vi önskar att gudstjänsten på något sätt skall vara tillgänglig för och beröra alla människor. Kyrkfikat efter varje gudstjänst är en möjlighet att samtala och lära känna nya människor.

Vi önskar att vår kyrka är en mötesplats, människor emellan och mellan Gud och människor.

Utöver gudstjänsten finns andra verksamheter i församlingen som du kan läsa vidare om på webbplatsen. Vi vill genom vår verksamhet skapa utrymme för samtal där både tro och liv ryms.

Vi har en pastor och ideellt engagerade medlemmar

Vår pastor heter Carin Folkesson. Utöver vår pastor har vi många församlingsmedlemmar och vänner som arbetar i vår kyrka. Det finns en Församlingsstyrelse och en Equmeniastyrelse som ansvarar för verksamheten. Dessutom finns ett antal kommittéer och grupper med ansvar för planering, musik, gudstjänstledning, ekonomi och kyrkans lokaler.

Vi vill att alla ska få plats

Det är en nyskapande och kreativ atmosfär i församlingen. Vi vill att vår kyrka är varm och öppen, att människor med olika troserfarenheter och livsberättelser får rum. Vi värdesätter mångfald och önskar att varje människa skall mötas med respekt. Vi önskar att erbjuda en atmosfär där man vågar tro och tvivla, vågar fråga och svara, vågar tänka och känna, vågar vara tyst och vågar tala. Vi vill vara en kyrka där vi är så generösa mot varandra att var och en vågar vara sig själv. Vi tror att varje möte mellan människa och Gud, och möte människor emellan förändrar oss och fördjupar vårt liv och vår tro.

En kyrka att växa upp i eller rastplats för pilgrimer 

Idag är vi ca 200 medlemmar i församlingen. Eftersom kyrkan ligger nära både högskolor och studentboende flyttar folk både hit och ifrån.Vår kyrka är en rastplats och växtplats för både den som stannar i Göteborg en kort tid eller längre, men också för den som vuxit upp i församlingen.

Vi är alla på väg. Kristna kallas ibland för pilgrimer. Vår kyrka vill vara en plats för moderna pilgrimer på väg mot ännu inte upptrampade stigar.

Välkommen till Johannebergs Equmeniakyrka!