Musik

I församlingen har vi stor variation av musikinslag under gudstjänsterna. Vi ser gärna att så många som möjligt, stora som små, proffs som amatörer, känner sig välkomna att medverka.

Då och då har vi en projektkör för vuxna eller barnkör. Dessa bidrar med musik under gudstjänsterna. Information om terminens musikaktiviteter finns bland annat i kalendern.

Vi använder brukssånger

Som komplement till psalmboken använder vi även Brukssångerna som ges ut av Equmeniakyrkan. Brukssångerna är en stor samling nyskriven musik för olika grupper och olika tillfällen under kyrkoåret. Vill du veta mer om brukssångerna eller hur du kan bli abonnent, besök brukssanger.se


Projektkör till högtider

Under årets gång skapas vid ett antal tillfällen en projektkör. Det innebär ett bestämt antal körrep för sedan en konsert, antingen på en förmiddagsgudstjänst eller en eftermiddagskonsert. Till de mer återkommande projekten tillhör manskören som framför vårsånger på kyrkans vårfest samt projektkören som övar och sedan sjunger i kyrkan första advent. Om projektkör pågår finns mer information i kalendern eller under körsång.

Vill du vara med i något av detta eller har du andra frågor som rör musikverksamheten så hör gärna av dig till musikrådet via pastor Carin.

Det finns för närvarande inga kommande händelser i kalendern.