Körsång

I Johannebergs Equmeniakyrka brukar vi under årets gång skapa olika projektkörer. Det innebär ett bestämt antal körrep och ett framförande, antingen på en förmiddagsgudstjänst eller en eftermiddagskonsert.

Höstens två körprojekt 2023

Förlåtelse utan gräns: Vi övar tre onsdagar och sjunger upp på gudstjänsten 12 november. Körledare är Linda Malmsten.
Adventskören: Vi övar tre onsdagar och sjunger upp på första adventsgudstjänsten. Körledare är Per Björkman.

Varmt välkomna!

Återkommande körprojekt

Till de mer återkommande projekten tillhör manskören som framför vårsånger på kyrkans vårfest samt projektkören som övar och sedan sjunger i kyrkan första advent.

Har du frågor kontakta vår Pastor Carin så vidarebefordrar hon till ansvarig i musikrådet. e-mail: pastor@johannebergsequmeniakyrka.se