Integritetspolicy & GDPR

Integritetspolicy

Nyhetsbrevet: Din mejladress används endast till det utskick du anmält dig till. här hanterar MailerLite din information.

Inmatning av data: Data som du fyller i här på vår webbsida i form av formulär, anmälan till events med mera hanteras enligt församlingen GDPR-policy.

Kalenderfunktionen & Anmälan till events: Kalenderfuktionen är en plugin som heter The Event calendar. Den skickar ej vidare någon information till en tredjepart om du till exempel anmäler dig till ett event.

Webbplattformen: Denna plattform ligger under Equmeniakyrkan.se. För frågor som rör plattformen var vänlig vänd dig till Equmeniakyrkan.se.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig och förstå hur du som besökare använder vår webbplats.

Ingen personligt identifierbar information sparas via cookies, och vi skickar inga personligt identifierbara uppgifter om dig till tredje part. För att läsa mer om hur vi använder cookies, och hur vi arbetar för att skydda din integritet, läs mer på Equmeniakyrkans huvudwebbplats.

GDPR

Tidigt i kyrkans historia har vi fört kyrkoböcker och vår verksamhet har registrerats. Syftet är och har varit att notera medlemskap, kyrkliga händelser (dop, barnvälsignelse, vigsel och begravning) och deltagande i verksamhet. Vi registrerar för att upprätthålla församlingens demokratiska principer, fastställa statistik och framför allt kommunicera med människorna i vår verksamhet. De senaste 20 åren har det vi registrerat digitaliserats på olika sätt.


25 maj 2018 trädde den nya lagen om personuppgifter ”Dataskyddsförordningen” i kraft och PUL upphörde. Som organisation med religiöst syfte får församlingen och Equmeniakyrkan enligt lagen hantera personuppgifter för medlemmar, tidigare medlemmar och personer man har regelbunden kontakt med. För de här personuppgifterna krävs högre skyddsåtgärder jämfört med andra personuppgifter då de behandlar människors tro. Uppgifterna får hanteras i Equmeniakyrkan och församlingen men inte lämnas ut till annan part utan den registrerades samtycke.

Värt att veta:

  • Församlingen lämnar inte ut dina personuppgifter
  • Du har rätt att veta vad som finns registrerat om dig i församlingen, kontakta styrelsen.
  • Statistik som lämnas ut är inte kopplad till personuppgifter
  • Du skall få information om att du blir registrerad när du träder in i församlingen som medlem, men behöver inte ge samtycke till registreringen.
  • Deltagare i verksamhet blir registrerade för att kunna sända ut information.
  • Personer med förtroendeuppdrag skall ge samtycke för publicering på hemsida och församlingsblad.
  • Medlemslistor är viktig information och kan skickas till alla medlemmar men skall inte sättas upp på kyrkans anslagstavla, eller på annat sätt finnas tillgängligt för allmänheten.
  • Städlistor kommer att avpersonifieras så att de kan fungera offentligt

Församlingen har i uppgift att skydda dina uppgifter och vi behöver alla hjälpas åt att genomföra detta. Om något är oklart eller om du vill rätta uppgifter som finns om dig, ska du i första hand kontakta styrelsen ordf@johannebergsequmeniakyrka.se