Recurring

Gång på gång

Vi möts vid kyrkan för att promenera tillsammans, vanligtvis runt Safjället. Medtag eget fika.