Gudstjänst

Välkommen till gudstjänst i Johannebergs Equmeniakyrka! I Gudstjänsten medverkar  pastor Carin Folkesson och gudstjänstledare är Lotta Carlsson. Anna Bylund kommer att sjunga för oss och spelar även till de gemensamma sångerna. För att kunna hålla lämpligt avstånd mellan deltagare/sällskap i kyrkorummet, har vi satt antalet närvarande gudstjänstbesökare till ungefär 30-35...

Gudstjänst med nattvard & söndagskola

Välkommen till gudstjänst i Johannebergs Equmeniakyrka. I Gudstjänsten predikar Carin Folkesson och gudstjänstledare är Ann-Marie Skarrie. Vi får lyssna till musik från Anders Boson & Simon Jonsson.Till de gemensamma sångerna kompar Per Björkman. Söndagskolan hänger med de vuxna en liten stund i gudstjänsten. Sedan går vi till vårt eget krypin...

Johannebergs Equmeniakyrka

Gudstjänst

Välkommen till gudstjänst i Johannebergs Equmeniakyrka. I söndagens gudstjänst predikar Nina Holgersson och gudstjänstledare är Bettina Sörstedt. Musik framförs av Kasper Skarrie och till de gemensamma sångerna kompar Staffan Skarrie För att kunna hålla lämpligt avstånd mellan deltagare/sällskap i kyrkorummet, har vi satt antalet närvarande gudstjänstbesökare till ungefär 30-35 personer....